ENGLISH
Entegre Yönetim

Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren ve sargılı devre elemanları, sabit gerilim ve akım güç kaynakları, devrelerinin tasarımını, üretimini ve satışını yapan firmamız EL-KOM Elektronik Ltd.Şti’ nin Entegre Yönetim Sistemi politikası aşağıdaki gibidir:- Yasal şartlara, müşteri şartlarına, ISO 9001 ve ISO 14001 standardı şartlarına uygun kurulan entegre yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek.
- Ulusal / Uluslar arası standart ve normlara uygun olarak, hatasız üretim yapmak.
- Müşterilerimizin belirlediği süre ve miktarlara uygun olarak teslimat yapmak.
- Entegre yönetim sistemi ile bağlantılı iç ve dış hususlar ile ilgili risk ve fırsatları belirleyerek, gerekli analizleri yapmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak.
- Entegre yönetim sisteminin performansını ve proseslerimizi izlemek, ölçmek, analiz etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.
- Kalite ve verimliliği artırmak, kalitesizlik maliyetlerini ve fireleri azaltmak için teknolojik yatırımlar ve periyodik bakımlar yapmak, eğitimli ve bilinçli insan kaynağı kullanmak ve kaliteli malzeme tedarik etmek.
- Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinç ve farkındalık düzeylerini artırmak, ekip ruhunu benimsetmek ve müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak.
- Etkin piyasa analizleri ve Ar-Ge çalışmaları ile yaptığımız her projeye yeni değerler katmak, rekabet için etkin ve öncü ürünler tasarlamak, üretmek ve pazar payımızı arttırmak.
- İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışanlarımızın, tedarikçi firmalarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak.
- Yaşam döngüsü boyunca tüm faaliyetlerde olumsuz çevresel etkileri minimuma indirmek. atıkları azaltmak ve kirliliği kaynağında önlemek.
- Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması için, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.El-Kom Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Beysan San. Sitesi
Birlik Cad. No:21
Haramidere - Beylikdüzü / İstanbul


t : +90 (212) 422 86 00
f : +90 (212) 422 83 83
m: info@el-kom.com.tr


EL-KOM ELEKTRONiK - HAKLARI SAKLIDIR | 2017